Program pomoći u osposobljavanju i zapošljavanju u opštinama i gradovima Srbije

O PROGRAMU

Program pomoći u osposobljavanju i zapošljavanju u opštinama i gradovima u Srbije

pod nazivom „100 NOVIH MOGUĆNOSTI“ osmišljen je u vidu zajedničke saradnje opština – gradova, kompanija, preduzetnika, i Biznis akademije LC radi osposobljavanja i stvaranja mogućnosti zapošljavanja.

CILJ

Cilj ovog programa je osposobljavanje što većeg broja ljudi za nova zanimanja i nova radna mesta uz dobijanje međunarodno priznatih diploma, a samim tim i stvaranja mogućnosti za nova zapošljavanja.

Osposobljavanje i sticanje diploma radiće se kroz dva programa:

  1. PREKVALIFIKACIJE
  2. PEOVERE ZNANJA

TRAJANJE

Predviđeno je da ovaj program traje 6 meseci i da kroz njega u svakoj opštini u tom periodu 100 ljudi obezbedi diplome sa novim zanimanjima. Program će se realizovati  u 2 semestra po  3 meseca. U svakom tromesečju predviđeno je uključivanje 50 ljudi i to 30 prekvalifikanata i 20 provere znanja.

Komentari su zatvoreni.