ŠTA JE PREDNOST NAŠIH DOKUMENATA

 

Naši sertifikati I diplome medjunarodno su priznate i mogu se koristiti za rad u inostranstvu.
Naše diplome polaznicima daju mogućnost da otvore sopstvene zanatske radnje
Mogu da se preporuče za rad kod novih poslodavaca.


DOBIJANJE DIPLOME ILI SERTIFIKATA KROZ PROVERU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI


–    Provera stručne osposobljenosti je jedan od načina da ukoliko posedujete određene veštine i znanja iz određenih zanatskih zanimanja možete redovnim putem polaganjem ispita da dođete do priznatih diploma.
–    Polaznici programa PROVERA ZNANJA  kojima je neophodan sertifikat na pr.  iz građevinske struke, mašinske, auto elektro, prehrambene, ugostiteljske i mnogih drugih potrebno je  da:

– Dostave dokaz o obavljenoj praksi;
– Kopiju lične isprave ( lične karte ili pasoša );
– Kopiju diplome poslednje redovne završene škole ( kod zanatskih zanimanja, dovoljno je samo svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju )


DOBIJANJE DIPLOME I SERTIFIKATA PUTEM REDOVNIH VIŠEMESEČNIH I GODIŠNJIH KURSEVA

 

Polaznicima nudimo mogućnost stručnog usavršavanja za različita zanatska zanimanja. Praktično teorijska nastava se organizuje u saradnji sa velikim brojem preduzeća i stručnim saradnicima.
Nakon realizacije prakse, svi polaznici polažu stručni ispit koji se sastoji iz tri dela :

Osnovi struke
Tehnologija zanimanja
Organizacija rada i bezbedenost i zdravlje na radu

Nakon polaganja ispita svi polaznici dobijaju Medjunarodno priznate Diplome kao i  uverenje o položenim ispitima.