DIPLOME ZA GRAĐEVINSKA I MAŠINSKA ZANIMANJA NOVI ISPITNI ROKOVI

Provera stručne osposobljenosti-polaganje ispita je jedan od načina da ukoliko posedujete određene veštine i znanja iz određenih zanatskih zanimanja a nemate zvanje tj. Diplomu, možete redovnim putem, polaganjem ispita da dođete do priznatih Diploma. Polaznici programa PROVERA ZNANJA -polaganje ispita kojima je neophodna Nastaviti čitanje DIPLOME ZA GRAĐEVINSKA I MAŠINSKA ZANIMANJA NOVI ISPITNI ROKOVI